Je gaat op zoek naar onbewuste drijfveren of oude gevoelens die nog niet zijn verwerkt en die bepalen hoe wij ons in het hier-en-nu voelen.

Als therapeute werk ik met klinische hypnose (uitsluitend met een therapeutisch doel), ethisch en veilig. Met hypnotherapie (Klinische hypnose) wordt gewerkt met trance, verbeelding en zelfsuggestie in een rustige, kalme toestand. Trance is een bewustzijnsniveau (per werkvorm anders van diepte) met naar binnen gerichte aandacht waardoor openheid voor suggestie ontstaat. Zo wordt het kritisch bewustzijn, het logische denksysteem, gepasseerd. Maar het observerende vermogen blijft altijd aanwezig, zelfs tijdens diepe trance. Als het nodig is kan iemand meteen terugkomen in het normale denken. Dit wordt weleens dubbelbewustzijn genoemd. Aan de ene kant is men sterk bezig met wat in de trance beleefd en ervaren wordt, aan de andere kant blijft een deel van het bewustzijn zich bewust van het hier en nu. Dit betekent dat iemand niet gedwongen kan worden om iets te zeggen of te doen wat hij niet wil. Direct uit de hypnose komen is dan ook altijd mogelijk.

Met deze therapievorm zet je verandering aan in je onbewuste. Want niet alles is te begrijpen/ logisch te verklaren. Vanuit je onbewuste komen gevoelens, gedachten, gedragingen waar je geen vat op lijkt te hebben. Soms zijn herinneringen verwrongen of heeft het een bepaalde impact op je gehad. Hypnotherapie geeft je de mogelijkheid hier verandering in aan te brengen.

Loslaten wat je in de weg staat, vergroten van eigenschappen die je wilt en gewenste gedragsverandering in gang brengen. Ook is deze therapievorm zeer geschikt voor het vergroten van innerlijke hulpbronnen om bijvoorbeeld je zelfvertrouwen te vergroten.

Trance en de toepassing ervan

Iedereen maakt dagelijks tranceachtige toestanden mee, ergens helemaal in verdiept zijn. Bij hypnotherapie wordt de trance opgeroepen voor een bepaald doel. De hypnose is dus geen doel op zich, het doel is de therapeutische begeleiding die wordt aangeboden.
De hypnotherapeut kan tijdens de behandeling kiezen uit een breed scala van therapeutische technieken. De keuze hangt samen met het doel van de behandeling en met de problematiek/ hulpvraag van de cliënt. Ontdekkende technieken, traumaverwerking, directe aanpak van angstklachten, gedragstherapie en allerlei vormen van veranderingstechnieken komen in aanmerking. Deze aanpak – waarbij verschillende stijlen, denkvormen en technieken worden versmolten tot iets nieuws – wordt ook wel eclectisch genoemd.

Je gaat op zoek naar onbewuste drijfveren of oude gevoelens die nog niet zijn verwerkt en die bepalen hoe wij ons in het hier-en-nu voelen. Je maakt via verbeelding contact met oude lading. Deze wordt beschouwd en intern bewerkt zodat het een andere plek kan krijgen en verandering brengt in het hier-en-nu.

Wanneer hypnotherapie?

Hypnotherapie kan worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten met als doel deze te verminderen of op te lossen. Maar ook bij verbeteren en versterken van prestaties, van gevoelens of ervaring van het ‘zelf’. Werkvormen als visualiseren en imagineren (innerlijke verbeelding) worden als positief en prettig ervaren. Belangrijk onderdeel van deze therapie is het versterken van positieve gevoelens, contact herstellen met de eigen innerlijke kracht en opnieuw leren genieten.

Bij welke klachten is hypnotherapie effectief?

Hypnotherapie is aangetoond werkzaam bij een breed scala aan problemen;

  • Vage en onbegrepen klachten zoals bij leegte, matte of verdrietige gevoelens 
  • Angsten
  • Trauma
  • Laag zelfbeeld
  • Verslavingen 
  • Conversie
  • SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde klachten). Hierbij kan hypnotherapie de beste keuze zijn. Voorafgaand zal wel altijd overleg en onderzoek via de huisarts worden gedaan.
  • PDS / onverklaarbare buikpijnklachten. Wetenschappelijk aangetoond zijn de positieve resultaten bij behandeling van het prikkelbaar darmsyndroom, en de medische hypnotherapie bij behandeling van kinderen met buikpijn.

Bekijk ook

Intergratieve Psychotherapie

Lees verder

Counseling / Coaching

Lees verder

EMDR / EFT

Lees verder