Bij blik op jou kijken we samen naar waar je tegenaan loopt en wat je wilt bereiken.

Er kunnen verschillende redenen zijn dat je hulp zoekt. Soms weet je precies wat er aan de hand is. Je vraag is dan duidelijk en kunnen we doelgericht aan het werk. Maar het kan ook zijn dat het niet helemaal duidelijk is wat er met je aan de hand is. Je weet niet goed waarom je je moe, verdrietig, boos,…. voelt. Je gedraagt je misschien op een manier waar je zelf niet goed vat op hebt. Misschien wil je graag je gevoel, gedachten of gedrag veranderen maar lukt het je niet.

Het kan ook zijn dat je de overgang moeilijk kan maken naar een veranderende levenssituatie. Je krijgt te maken met verlies van een dierbare, verlies of verandering van baan, verlies van vertrouwen in je lichaam door ziekte, omgaan met persoonlijkheidsverandering bij bijvoorbeeld ziekte.

Misschien spelen zaken uit jouw verleden die je nu nog in de weg staan vanuit jouw opvoeding of heb je te maken gehad met misbruik, geweld of andere vormen van mishandeling. Wil je dit achter je laten, je eigen leven lijden zonder dit nog met je mee te dragen.

  • Angstklachten
  • Rouw en verdriet
  • Depressie / burn-out
  • Traumaverwerking
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Zelfbeeld verbetering
  • Verslaving
  • Levensfase problematiek

Werkwijze

1

Intake

De eerste stap is het in kaart brengen van het probleem of problemen en het stellen van doelen. Dit doen we tijdens de intake. Dit is een belangrijke stap omdat je weer perspectieven hebt, vooruitzichten op dat het beter gaat worden
2

Plan van aanpak

Ook bepalen we het plan van aanpak, de behandelmethoden die goed bij jou en jouw problematiek past.
3

Behandeltraject

Dan gaan je aan de slag met het behandeltraject.
4

Evaluatie

Halverwege meten we ook hoe het staat met de resultaten. Gaat het volgens plan? Moeten we aanpassen? Dit bekijken we ook per sessie zodat actuele dingende zaken kunnen worden opgepakt.
5

Nazorg

Op het moment dat de doelen zijn bereikt volgt nog nazorg. Dit betekent dat we nog 1 of 2 keer telefonisch contact hebben voordat het dossier sluit. Zo kunnen we de behandelresultaten goed waarborgen.

Behandelvormen

Ieder mens is anders. De een is emotioneler, spiritueler, nuchterder of gevoeliger dan de ander. Daarom is het belangrijk om te bepalen welke behandelvorm past bij jou als persoon. Er zijn bewezen therapieën voor verschillende problematieken. Zo is EMDR bijvoorbeeld een zeer effectieve therapie bij trauma. Maar ook andere therapieën kunnen hier goed werken zoals EFT, focussen, hypnotherapie etc.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie gaat uit van jouw eigen herstellend vermogen. Dat jij de kracht, wijsheid en mogelijkheden in je hebt om je problemen aan te pakken en in je kracht te staan. Ook al voelt het nu dat je hier helemaal niet over beschikt. Stap voor stap kom je bewust in je kracht te staan zodat jij weer het heft in eigen hand neemt.

Hypnotherapie is een behandelvorm die effectief is bij trauma, laag zelfbeeld, verslavingen, gedragsverandering, etc. Met deze therapievorm zet je verandering aan in je onbewuste. Want niet alles is te begrijpen/ logisch te verklaren. Vanuit je onbewuste komen gevoelens, gedachten, gedragingen waar je geen vat op lijkt te hebben. Hypnotherapie geeft je de mogelijkheid hier verandering in aan te brengen. Loslaten wat je in de weg staat, vergroten van eigenschappen die je graag wilt en gedragsverandering bereiken. Ook is deze therapievorm zeer geschikt voor het vergroten van innerlijke hulpbronnen om bijvoorbeeld je zelfvertrouwen te vergroten.

Counseling

Counseling is een behandelvorm die effectief is voor mensen die redelijk tot goed in hun vel zitten en lichte psychische problemen hebben. De therapie is kortdurend, praktische en gaat niet te diep in op het verleden maar juist meer toekomstgericht.

Andere therapievormen…

Gesprekstherapie

Opluchting, begrip, focus krijgen. Dit kan in de praktijkruimte maar kan ook in de natuur. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling.

Cognitieve gedragstherapie

Uitleg, feiten, begrijpen, anders leren doen.

Lichaamsgericht werk

Ontspanningsoefeningen, gronden, focussen op voelen.

Exposure therapie

Het aangaan van situaties/ nieuw gedrag aanleren.

EMDR

Traumaverwerkingstherapie (loslaten van traumabeelden, gedachten en gevoelens).

EFT

Lichaamsgericht traumaverwerkingstherapie. Door een zachte kloppende beweging op bepaalde referentiepunten op je lichaam los je blokkades op m.b.t. het trauma.

Psycho educatie

Kennisvergroting over het probleem. Een verklarend model.

Maak vandaag nog de stap

Meld je gemakkelijk aan.

Maak kennis met de therapeut.